Het doel van het buurtcollectief is kort samengevat het bevorderen van een veilige en gezellige buurt.

Aan het eerstgenoemde aspect wordt inhoud gegeven middels een tweetal in de wijk geplaatse borden met opschrift "Attentie buurtpreventie", bewoners die regelmatig patrouilles lopen en een Nood-WhatsApp groep waarmee deelnemers elkaar waarschuwen en/of hulp kunnen inroepen.

Om het onderlinge contact tussen de buurtgenoten te bevorderen worden periodieke aktiviteiten georganiseerd. Voor de noodzakelijke informatie-uitwisseling daarbij wordt een online mailingprogramma gebruikt. Daarnaast bestaat er voor dit doel ook nog een aparte buurt-WhatsApp groep.

Een goed onderling contact tussen buurtbewoners dient overigens ook weer de veiligheid: je bent sneller geneigd een buurtgenoot te hulp te snellen als je deze wat beter kent.

Om je aan te sluiten bij het buurtcollectief dien je binnen de daartoe gestelde buurtgrenzen te wonen. Deze wordt begrensd door de Groenendaalkade, de Lentelaan, de Valkenburgerlaan en de herfstlaan. Voorts dien je jezelf met adresgegevens en mailadres te registreren op deze pagina.

Het collectief is geen statutaire vereniging. De noodzakelijke bestuursfunkties (voorzitter, penningmeester, webmaster/secretaris, coördinator buurtpreventie") worden door liefhebbers bezet voor de duur dat zij dit zelf leuk vinden. Ook de diverse periodieke aktiviteiten worden door liefhebbers gecoördineerd.