Geachte bewoner,

Al enige jaren heeft een groot aantal bewoners uit uw wijk zich verenigd in een buurtcollectief; dit met het oogmerk om de saamhorigheid onder de bewoners binnen de wijk te vergroten. Daartoe worden door hen jaarlijks diverse aktiviteiten ontplooid. Op www.groenendaalkwartier.nl vindt u een overzicht daarvan, alsmede de namen van de bewoners die zich reeds bij dit collectief hebben aangesloten.

Sinds eind 2010 besteden zij ook aandacht aan de veiligheid in uw buurt. Zo houden zij elkaar via een WhatsApp groep op de hoogte van inbraken en verdacht rondhangende personen. Maar ook bij andere noodsituaties kan men elkaar via dat systeem snel te hulp schieten. Een politie-vertegenwoordiger is ondertussen ook lid van deze groep en informeert periodiek over het aantal inbraken in heemsteedse wijken.

Omdat inbraakpreventie momenteel zeer in de belangstelling staat, is vanuit het hierboven genoemde collectief verzocht om in uw wijk een aantal buurtpreventiebordjes te plaatsen; dit om potentiële inbrekers af te schrikken.

De gemeente heeft dat verzoek ingewilligd. De bedoelde bordjes zullen vanaf 3 maart op enkele plaatsen in de wijk worden geplaats. Van politiezijde werd daarbij de tip gegeven dat d.m.v. het dragen van hesjes ook op andere wijze duidelijk gemaakt kan worden dat de bewoners op dit gebied aktief zijn.

Buurtbewoners zullen op vrijwillige basis af en toe een rondje door de wijk lopen met een opvallend hesje waarop de tekst "buurtpreventie" prijkt. Samen met de bordjes is dan voor iedereen duidelijk dat inbraakpreventie in uw wijk een serieuze aangelegenheid is.

 

Gemeente Heemstede

Politie Eenheid Noord-Holland, Team Kennemerkust

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid in uw buurt?

Hoe meer ogen en oren in de wijk des te groter het afschrikkingseffect op potentiële inbrekers. Wij raden u dan ook aan om uzelf - overigens geheel vrijblijvend - aan te sluiten bij het hier links genoemde bewonerscollectief in uw wijk.

Aanmelden kan op de hier onder genoemde buurtwebsite via het menu "bewoners...aanmelden". Vul daar uw mailadres en het contactformulier even in. De voorlopige coördinator, tevens initiatiefnemer van dit project, neemt dan contact met u op.

Een computer en mailadres zijn geen voorwaarde om mee te doen. Wel dient u te beschikken over een smartphone waarop het gratis WhatsApp is geïnstalleerd. Neem in dat geval contact op met de heer Kooren, Torenlaan 7 , mobiel 06-29025427


Met vriendelijke groet: "Hou je veilig"

Het bewonerscollectief
www.groenendaalkwartier.nl