BIJ EEN BUSHALTE..


Een man en een vrouw met hun acht kinderen staan te wachten bij een bushalte. Even later komt er een blinde man bij staan. Dan komt de bus maar die zit zo vol dat alleen de vrouw en de acht kinderen mee kunnen. Dus haar man en de blinde gaan lopen. Na een tijdje lopen begint de man zich te ergeren aan het getik van de stok van de blinde man. Dus vraagt hij aan de blinde: “kunt u geen rubbertje aan het eind van uw stok doen. Ik wordt er gek van”.

Waarop de blinde zegt: “als u wat vaker een rubbertje om het eind van uw eigen stok had gedaan hadden we nu allebei in de bus gezeten”.