DISLECTISCH

Vlgones een oznrdeeok op  een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in  een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de  ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen  wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er  saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als  gheeel lzeen.

Dus met adnree wrooedn, kan  zlfes een dsielct in ndalederns asfedturen....

Mezzal,