Sollicitatie


Geagte heer,

Ik wouw graag solisieteren naar de baan van sekretarese die ik in het kraant heb gesien. Ik can errug snel tiepen met één finger en kan een bietje tellen. Ik denk dat ik wel goet de teelevoon kan opneme en ik weet goed om te gaan met mense. Ja mense reeageren errug goed op mijn.

Ik zuuk dus een baan als secreetaresse, maar het moet nie te gekompli moelijk worde. Ik wit dat mij spelling is niet so goed, mar ik krijg wel dinge gregeeld met mijn voorkome. 

Mijn looon wit ik nog niet, maar dar kunne we het nog over hebbe en u kan nog zegge wat u denk dat ik waart ben.
Ik kan direkt starten.  Bij vorbat dangk voor u antwoord.

Hoppenlijk ben ik uw beste solicitand.  
Met vrientelijk greot, 
Kelly

PS : Omda mijn Cuuurikuluum Vithee een beetje kord is heb ik een voto bijgeslote van mijn laadste baan.