getrouwd met een wielertourist


Een wielertoerist gaat samen met zijn vrouw naar de  therapeut......... Ze zijn 23 jaar getrouwd.

De sleur en de 'mot '  zitten erin en ze gaan ten langen leste naar een relatie-therapeut.......

Als de  therapeut vraagt wat het probleem is, steekt de vrouw een tirade af: ze somt alle mogelijke problemen en ergernissen op die zich in al die jaren huwelijk hebben opgestapeld. En ze ratelt maar door en door en
door............!!!

Plots staat de therapeut op, zonder iets te zeggen........

Hij loopt om zijn bureau heen, rukt de dame de kleren van het lijf, slaat zijn armen om haar heen en bedrijft passioneel de liefde met haar.

De vrouw - haar mond eindelijk gesnoerd - ligt nadien stilletjes nahijgend in een volledig bevredigde roes op het bureau.

De  therapeut draait zich dan naar de man en zegt : 'Dát is wat uw vrouw nodig heeft, minstens 3 keer per week....!!!'

De man denkt even na, krabt zich achter z'n oor en antwoordt :

"Tja...'s maandag's en  's woensdags kan ik haar wel brengen, ... maar op dinsdag, donderdag en vrijdag moet ik gaan  fietsen...!!!