Nieuwsflits: Nieuwe bomen op Vrijheidsdreef

Buurtgenoten,

Hierbij ter informatie het mailbericht met bijlagen dat ik ontving inzake de vervanging van de bomen op de Vrijheidsdreef.
Het betreft een besluit van B&W (bijlage A) om:

1. Het ontwerp voor de nieuwe bomen van de Vrijheidsdreef vrij te geven voor inspraak;
2. Voor de inspraak gebruik te maken van een enquête (concept in bijlage C);
3. De mogelijkheid te bieden een nieuwe boom aan de Vrijheidsdreef te adopteren;
4. Dit voorstel voor te leggen aan de Commissie Ruimte om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze te geven.

 

Voorts zijn de reacties op het eerdere besluit tot kap opgenomen in bijlage B. Op donderdag 10 maart is gelegenheid de raadsvergadering bij te wonen waar besloten wordt over dit plan van aanpak.

Het plan is ofwel een laan van één boomsoort (beuk of linde), ofwel een laan waarin de buitenste rij ter enquete wordt voorgelegd. De daadwerkelijke enquete zelf volgt dus nog.

Met vriendelijke groet, Wim Gohres