HAVENLAB HEEMSTEDE.

Het Havenlab is een initiatief van de gemeente Heemstede om planvorming voor de inrichting van de haven (incl. steigers, groenvoorziening, verlichting, etc.) geheel over te laten aan haar eigen bewoners.

Deze site dient voornamelijk als startpunt naar alle relevante info voor de leden van het Havenlab. Menu-onderdelen behorend bij de voortgang van het project zijn doorgelust naar de informatie hieromtrent op de site van de gemeente Heemstede.

Het streven is om eind 2016 een definitief plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Om het draagvlak van dat plan zo breed mogelijk te maken zullen inwoners zoveel als mogelijk worden betrokken.

 

 

Deze website wordt niet meer voor het havenlab gebruikt. Inmiddels zijn de plannen voor herinrichting van het havengebied gereed en aan bewoners bekend gesteld.

De eigenaar/webmaster houdt deze site nog in de lucht vanwege de fraaie impressie hierboven van het Havendreef project.