Aanmelden bij het bewonerscollectief - klik hier voor onze doelstellingen

Buurtgenoten die van de aktiviteiten op de hoogte gehouden willen worden en/of willen deelnemen aan het collectieve veiligheidssysteem dienen hiernaast hun naam en mailadres in te vullen. Vergeet dat niet opnieuw te doen indien je een ander mailadres neemt.

Let op: deelname aan het veiligheidscollectief betekent opname in de nood-Whatsapp groep. Daarvoor moet je wel beschikken over een smartphone waarop deze (gratis) App geinstalleerd kan worden.

Menu-onderdelen (links) waarvoor wachtwoord benodigd: (instructie hier rechts)

-beveiligde pagina's
-deelnemers
-fotoreportages
-bewoners bloggen (idem)
-aanmelden voor aktiviteiten

Vul hier je gegevens in.

Als is vastgesteld dat je binnen de buurtgrenzen woont krijg je toegang tot de afgeschermde pagina's op deze website en worden desgewenst meerdere mobiele nummers binnen het gezin toegevoegd aan de WhatsApp-groepen.

Dit laatste kan je te kennen geven via dit contactformulier naar de beheerder van de WhatsApp groepen.

Inschrijven verplicht je uiteraard tot niets maar de intentie is natuurlijk wel dat je elkaar bij buurtaktiviteiten af en toe ziet en spreekt. Dat maakt het elkaar te hulp snellen in geval van nood ook veel laagdrempeliger.