collectieve beveiliging/alert -klik hier voor wat persnieuws

Wat is het en hoe werkt het.

Sinds november 2010 heeft een grote groep bewoners zich verenigd in een veiligheidscollectief. Deze waarschuwen elkaar bij inbraak of verdachte personen. Maar ook in andere noodsituaties (brand, molest etc.) kunnen zij elkaar snel te hulp schieten. Voor dat doel wordt een WhatsApp groep gebruikt.

Toen in 2014 buurtpreventie bij politiek en politie hoog op de agenda kwam werd vanuit de bewonersgroep het initiatief genomen tot het plaatsen van buurtpreventiebordjes en het instellen van een buurtwacht. Daarmee werd voor potentiële inbrekers nu ook visueel duidelijk dat zij deze wijk beter links kunnen laten liggen.

Klik hier voor meer info over het collectieve alertsysteem (met wachtwoord beveiligd - alleen voor deelnemers meldt je eerst aan)

Wie kunnen meedoen-hoe inschrijven

Allereers moet je binnen de buurtgrenzen wonen. Deze afbakening is uit praktische overweging noodzakelijk gebleken.

Voorts moet je door inschrijving hier met je mailadres te kennen geven dat je -overigens zonder enige verplichting- deel wilt uitmaken van het bewonerscollectief.

Bedenk: Hoe meer deelnemers in het collectief hoe groter het veiligheidsgevoel in de buurt; en hoe groter de slagingskans op snelle hulp in noodsituaties.