PROBLEMATIEK
aantal deelnemers, individueel, koppels, gemengde samenstelling, aantal dinergangen, voorkeursgerechten, max.aantal gasten, roulatie per koppel, roulatie individueel, vrijstellingen, borrel vooraf, koffie achteraf, loopbriefjes maken, communicatie, allergieën, dieetwensen, blokkades, tafelbezettingen in verleden, onverwachte afzeggingen, etc..
start
problemen
bridge
golf
help
solution
organise
related links
download
Probleem: wisselende tafelgenoten

De grootste uitdaging in het maken van de tafelschikkingen is dat deelnemers elkaar niet 2x mogen tegenkomen. hierboven is dat het geval. Er zijn diverse methodes om dit met pen en papier op te zetten. Controle op juistheid vindt plaats door bij elke gastheer (derde kolom) alle gasten te noteren die hij/zij tijdens het rdinner tegenkomt. Dat is gedaan in de controlematrix. Bij elke gastheer zijn daar eerst zijn/haar eigen gasten genoteerd en vervolgens de deelnemers welke hij/zij bij de andere gerechten tegenkomt.

Probleem: historie

Voor kleine gezelschappen is deze klus met de hand nog wel te klaren. Moeilijker wordt het echter als het rdinner voor een min of meer homogeen gezelschap periodiek plaats vindt. Dan moet ook rekening worden gehouden met tafelschikkingen uit het verleden. Je wilt immers niet elk jaar eenzelfde gerecht hebben; en ook niet dezelfde gasten aan tafel.

Andere complicerende factoren:

1. een mix van partners en individuele deelnemers;
2. een rdinner voor koppels waarbij de partners individueel willen rouleren (behalve bij eigen gerecht thuis);  
3. een deelnemeraantal dat geen veelvoud is van het aantal gerechten (hierboven 3);
4. deelnemers die slechts een beperkt aantal gasten aan tafel kunnen hebben;
5. deelnemers vrijgesteld van een gerecht;
6. deelnemers die alleen willen deelnemen met een voorkeursgerecht;
7. deelnemers die elkaar het liefst vermijden;
8. voorkeur voor bepaalde gast aan tafel.

Kortom: een haast eindeloze en tijdrovende puzzel, waarvan de oplossing zelfs weer in de prullenbak kan als een deelnemer zich onverwacht terugtrekt of uitvalt.

klik hier voor vervolg: Problematiek (2)